AB „Invalda privatus kapitalas“ įregistruotas įstatinis kapitalas yra 5.999.821,02 (penki milijonai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras ir 02 euro centai) eurai. Jis padalintas į 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines 0,29 euro centų nominalios vertės akcijas. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ išleistos akcijos suteikia iš viso 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonis) balsus.

AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkai:


Akcininko vardas, pavardė Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc.
Vytautas Bučas 8.198.367 39,63 39,63
Irena Ona Mišeikienė 6.217.077 30,05 30,05
Nijolė Paulina Bučienė 4.234.709 20,47 20,47
Kiti akcininkai 2.038.885 9,85 9,85