Vytautas Bučas (g. 1968).

AB „Invalda privatus kapitalas“, valdybos pirmininkas.
Profesinės karjeros metu Vytautas Bučas įgijo strateginio planavimo, verslo tikslų nustatymo, finansinio prognozavimo ir verslo modeliavimo, kaštų optimizavimo ir mažinimo, informacinių technologijų ir sistemų strategijos bei tikslų formulavimo, modernios pirkimo funkcijos kūrimo ir valdymo, vadovų atrankos ir komandos formavimo sričių gilių praktinių žinių ir patirties. Dirbdamas įvairių įmonių valdybose bei konsultuodamas ir/arba audituodamas skirtinguose versluose veikiančias įmones, Vytautas Bučas įgijo plačiai diversifikuotų žinių apie Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse veikiančius verslus, jų veiklos specifiką bei aplinką.
Patirtis: 2006-2013 m. AB „INVALDA“ patarėjas, valdybos narys, nuo 2007 m. valdybos pirmininkas. 2007-2006 m. užėmė AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondo“ direktoriaus pareigas. 2006 - 2000 m. dirbdamas AB SEB banke vadovavo finansų ir IT tarnyboms, ėjo prezidento pavaduotojo bei banko valdybos nario pareigas. Nuo 2002 m. – Didžiosios Britanijos ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, UK) narys. 2000-1992 m. dirbo audito bendrovėje „Arthur Andersen“, kurioje pradėjęs karjerą auditoriaus asistentu, vėliau tapo vyr. auditoriumi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „Vilniaus baldai“, UAB „Bordena“ - valdybos pirmininkas.
Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas.Dalius Kaziūnas (g. 1976).

AB „Invalda privatus kapitalas“, direktorius.
Per daugelį darbo finansinėse rinkose ir įmonėse metų Dalius Kaziūnas sukaupė gilią sudėtingų verslo įsigijimo, pardavimo, restruktūrizavimo, sujungimo, skaidymo ir finansavimo derybų bei sandorių (taip pat ir tarptautinių) patirtį. Taip pat vadovaudamas komercinio banko sukūrimo nuo nulio procesui ir komandai Dalius Kaziūnas įgijo unikalios patirties ir žinių apie finansinių organizacijų verslo procesus, komandos formavimą bei darbą su rinką reguliuojančiomis ir finansų įstaigas prižiūrinčiomis institucijomis.
Patirtis: Nuo 2008 metų vidurio užėmė AB „INVALDA“ patarėjo ir valdybos nario pareigas, o nuo 2012 m. - AB „INVALDA“ prezidentas. 2009–2008 m. užėmė banko „Finasta“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas. Nuo 1996 m. dirbo finansų makleriu FMĮ „Finasta“.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Bordena“, AB „Vilniaus baldai“ - valdybos narys. UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“, AB „Invetex“ - valdybos pirmininkas.
Nuo 2012 m. AB „Vernitas“ stebėtojų tarybos narys.
Išsilavinimas: ekonomikos magistras, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas.Vaidas Savukynas (g. 1968).

AB „Invalda privatus kapitalas“, vyr. finansininkas.
Patirtis: Vaidas finansų srityje patirtį kaupia nuo 1990-ųjų, kai pradėjo savo karjerą AB „Lietuvos birža“. 1993-1995 metais jis dirbo finansų maklerio įmonės „Bankoras“ direktoriumi, vėliau – investicinės akcinės bendrovės „Investicijos fondas“ viceprezidentu. 1998 metais pradėjo dirbti įvairiose koncerno „MG Baltic“ įmonėse („MG Baltic Trade“, „Apranga“, „Minvista“, pats koncernas „MG Baltic“) vyr. finansininku bei finansų analitiku ir šiai grupei paskyrė 11 metų. Po neilgo vadovavimo AB „Žemaitijos pienas“ administracijai 2010-aisiais, 2011 – 2013 m. užėmė prekybos tinklo Kirgizijoje „Narodnyi“ finansų direktoriaus pareigas.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Bordena“, AB „Vilniaus baldai“, AB „Invetex“, UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ - valdybos narys. AB „Vilniaus baldai“ - audito komiteto narys. UAB „Investicijų tinklas“, UAB „Justum“, UAB „Variagis“, UAB „Krevina“ - direktorius.
Išsilavinimas: Finansinio sektoriaus schemos įvadiniai kursai, Leeds universitetas (Didžioji Britanija), socialinių mokslų magistras, Stokholmo universitetas (Švedija); Ekonomisto diplomas, Vilniaus universitetas.