2018 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės pelno paskirstymą, pagal kurį kiekvienai paprastajai vardinei 0.29 euro nominalios vertės akcijai paskirti 0.03 euro dividendai.  

Dividendus gaus tie asmenys, kurie 2018 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos diena) pabaigoje buvo AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkai.

AB „Invalda privatus kapitalas“ su AB Šiaulių banku sudarė sutartį, kuria pavedė AB Šiaulių bankui išmokėti dividendus žemiau nustatyta tvarka:

  • akcininkams, kurių AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijos yra apskaitomos finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB Šiaulių banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą AB Šiaulių banke arba kitame Lietuvos komerciniame banke. Prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti AB Šiaulių banko padaliniuose.  

Papildoma informacija teikiama AB Šiaulių banke:

tel. (41) 595 652; (37) 395 507; (37) 301 430
e-pašto adresas vp.apskaita@sb.lt