2015 m. balandžio 30 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės pelno paskirstymą, pagal kurį kiekvienai paprastajai vardinei 0.29 euro nominalios vertės akcijai paskirti 0.05 euro dividendai.  

Dividendus gaus tie asmenys, kurie 2015 m. gegužės 15 d. (teisių apskaitos diena) pabaigoje buvo AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkai.

AB „Invalda privatus kapitalas“ su AB Šiaulių banku sudarė sutartį, kuria pavedė AB Šiaulių bankui išmokėti dividendus žemiau nustatyta tvarka:

  • akcininkams, kurių AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijos yra apskaitomos finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB Šiaulių banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą AB Šiaulių banke arba kitame Lietuvos komerciniame banke. Prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti AB Šiaulių banko padaliniuose 

Išskyrus atvejus, kai taikomos teisės aktuose numatytos išimtys, dividendai apmokestinami fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, juridiniams asmenims - 15 proc. pelno mokesčio tarifą. Mokestį išskaičiuoja ir sumoka AB „Invalda privatus kapitalas“.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2015 m. gegužės 22 d. turi būti pateikta AB Šiaulių bankui per akcininko užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas. 

Papildoma informacija teikiama AB Šiaulių banke:

tel. (41) 595 652; (41) 500 704; (37) 395 507; (37) 301 430
e-pašto adresas vp.apskaita@sb.lt