2016 m. spalio 03 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Audito įmonės 2016, 2017 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1.1. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2016, 2017 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics”, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 29.
1.2. Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 6 000 (šešių tūkstančių) eurų per metus; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorius
Tel. 8 618 44001
El.paštas dalius@invaldapk.lt