2014 m. lapkričio 13 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Audito įmonės 2014, 2015 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1.1. Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ 2014, 2015 metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics”, kurios kodas 111494971, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21.

1.2. Nustatyti, kad bendra suma, skirta audito paslaugoms apmokėti negali viršyti 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų per metus; į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Dalius Kaziūnas
Direktorius
Tel. 8 618 44001
El.paštas dalius@invaldapk.lt