2014 m. gegužės 28 d. akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ ir akcinė bendrovė „Invalda LT“ užbaigė akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų pirkimo – pardavimo sandorį, po kurio akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ įgijo nuosavybės teisę į 45,40 proc. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų ir jų suteikiamų balsų (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 86 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų).

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius
Dalius Kaziūnas
Tel. +370 618 44 001
El.paštas dalius@invaldapk.lt