Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu Vilniaus m., Žalgirio g. 92-901, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ (įmonės kodas 303075527, buveinės adresas Vilnius, Žalgirio g. 92-901) akcininkų susirinkimas.

 Akcininkų registracijos pradžia nuo 09.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos, kuri yra 2024 m. balandžio 23 d., pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 15 d.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas

2. Bendrovės 2023 m. metinio pranešimo pristatymas

3. Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4. Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymas

Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ interneto svetainėje www.invaldapk.lt, papildoma informacija teikiama telefonu + 370 618 44001 ir el. paštu info@invaldapk.lt.