Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 28 d. 10 val. adresu Vilniaus m., Žalgirio g. 92-901, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ (įmonės kodas 303075527, buveinės adresas Vilnius, Žalgirio g. 92-901) akcininkų susirinkimas.

 Akcininkų registracijos pradžia nuo 09.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos, kuri yra 2023 m. balandžio 21 d., pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2023 m. gegužės 15 d.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas

2. Bendrovės 2022 m. metinio pranešimo pristatymas

3. Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymas

Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ interneto svetainėje www.invaldapk.lt, papildoma informacija teikiama telefonu + 370 618 44001 ir el. paštu info@invaldapk.lt.