Akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu esančiose Vilniaus m., Žalgirio g. 92-901, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ (įmonės kodas 303075527, buveinės adresas Vilnius, Žalgirio g. 92-901) akcininkų susirinkimas.

 Akcininkų registracijos pradžia nuo 09.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos, kuri yra 2020 m. balandžio 23 d., pabaigoje. 

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl auditoriaus (audito įmonės) metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimo ir  audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas

3. Bendrovės 2019 m. metinio pranešimo pristatymas

4. Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

5. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas

 Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečiame dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo bendrovei pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius, kuriuos rasite akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ interneto svetainėje www.invaldapk.lt.

 Su sprendimų projektais darbotvarkės klausimais ir kita papildoma informacija, susijusia su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ buveinėje (laiką prašome iš anksto suderinti telefonu + 370 618 44001). 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Direktorius

Dalius Kaziūnas

Tel. 8 618 44001

El.paštas dalius@invaldapk.lt