Vienos didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda“ akcininkai patvirtino 2011 metų rezultatus ir suformavo 269,1 mln. litų rezervą nuosavų akcijų supirkimui. Po akcininkų susirinkimo posėdžiavusi „Invaldos“ valdyba nutarė supirkti iki 10 proc. „Invaldos“ akcijų, už jas mokant po 10,358 lito (3 eurus). „Invaldos“ akcijų supirkimas truks iki gegužės 15 dienos.

„Valdybos nuomone, „Invaldos“ akcijų kaina biržoje iki šiol buvo mažesnė už valdomo turto grynąją vertę, todėl po akcininkų sprendimo bendrovė imasi veiksmų šiam skirtumui sumažinti. Savų akcijų supirkimas suteiks akcininkams galimybę pasirinkti – parduoti dalį akcijų ir taip gauti „Invaldos“ laisvų lėšų dalį arba jas laikyti toliau“, - sakė „Invaldos“ prezidentas Dalius Kaziūnas.

Akcijų supirkimas bus įgyvendinamas per NASDAQ OMX Vilnius biržos oficialaus siūlymo rinką. Lygias galimybes pasinaudoti pasiūlymu turi visi „Invaldos“ akcininkai.

2011 metais „Invaldos“ grupė uždirbo 209 mln. litų audituoto grynojo pelno, tenkančio pagrindinės įmonės akcininkams. Vien „Invalda“ grynasis pelnas – 274,9 mln. litų. Daugiausiai prie pelno prisidėjo AB „Sanitas“ bei „Tiltra Group“ akcijų pardavimas bei sėkminga AB „Vilniaus baldų“ veikla. Akcininkų susirinkime nutarta dividendų nemokėti, o visą nepaskirstytą pelną skirti į rezervą nuosavų akcijų supirkimui.

Į „Invaldos“ valdybą vietoje atsistatydinusio ir „Invaldos“ prezidentu liekančio dirbti Daliaus Kaziūno išrinkta 41 -erių Indrė Mišeikytė.

I. Mišeikytė yra baigusi architektūros studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, šiuo metu dirba „Invaldos“ grupės bendrovėje „Inreal valdymas“ architekte. I. Mišeikytė pagal atpirkimo sandorį yra įsigijusi 0,79 proc. „Invaldos“ akcijų, tačiau jos nesuteikia balso teisės. I. Mišeikytė taip pat valdo 25 proc. UAB „DIM investment“ akcijų. Kaip skelbta anksčiau, UAB „DIM investment“  priklauso 2,32 proc. „Invaldos“ balsų.