Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda“ per 2012 metus uždirbo 23,3 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 9 karto mažiau nei 2011-aisiais, kai pelnas siekė 209,0 mln. litų.

„Didžiausią „Invaldos“ istorijoje pelną 2011 metais lėmė „Sanito“ ir „Tiltra Group“ akcijų pardavimo sandoriai, o 2012 metais pelną sunešė mūsų valdomi verslai”, - sakė „Invaldos“ prezidentas Dalius Kaziūnas.

„Invalda“ savo akcijų supirkimui 2012 metais skyrė 59,6 mln. litų. Šiuo metu taip pat vykdomas dar vienas „Invaldos“ savų akcijų supirkimas, kuriam skirta dar 42,9 mln. litų.

Pasak D. Kaziūno, šiuo metu „Invalda“ yra paskelbusi atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo „Invaldos“ bus atskirta turto dalis ir jos pagrindu bus įsteigta nauja akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“. Pastarajai teks 45,45 proc. „Invaldos“ turto, kurio balansinė vertė 2012 metų pabaigoje siekė 372,1 mln. litų, bei 45,45 proc. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.

Baldų sektorius
Baldų sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 72 proc. didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, per 2012 metais „Invaldai“ uždirbo 19,4 mln. litų neaudituoto pelno, arba 0,1 mln. litų daugiau nei 2011 metais (19,3 mln. litų).
2012 metais „Vilniaus baldų“ pardavimai siekė 230,1 mln. litų arba 3,5 proc. mažiau nei 2011 metais (238,4 mln. litų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 34,8 mln. (2011 - ais metais 36,1 mln. litų). Eliminavus vienkartinių sąnaudų įtaką per 2012 metų EBITDA sudarė 37,8 mln. litų ir 2,4 proc. viršijo 2011 metų to paties laikotarpio pelną prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (36,9 mln. litų). Bendrovė 2012 metais uždirbo 26,8 mln. litų grynojo pelno.
„Esame patenkinti tuo, kad „Vilniaus baldai“ pernai toliau didino darbo našumą. Dėl vykstančių gaminamos produkcijos asortimento pokyčių „Vilniaus baldams“ šiemet gali nepavykti pasiekti buvusių pardavimų, tačiau iš įmonės ir toliau laukiame pelningos veiklos“, - sakė D. Kaziūnas.
„Vilniaus baldai“ yra paskelbę, kad investicijos per 2012-2013 metus sudarys apie 27 mln. litų.

Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamojo turto sektoriuje per 2012 metus patirta 11,1 mln. litų nuostolių (2011 metais – 17,8 mln. litų). Nuostolius lėmė investicinio turto perkainavimas, sumažinęs nekilnojamojo turto vertę 8,7 mln. litų iki 226,8 mln. litų.
„Kaip skelbėme anksčiau, kartu su visa rinka brango žemės ūkio paskirties žemė, o neigiamus pokyčius lėmė mažiau likvidaus komercinės paskirties turto nuvertėjimas“, - sakė D. Kaziūnas.
2012 metų pabaigoje „Invaldos“ grupės bendrovė Klaipėdos senamiestyje atnaujino 20-ies gyvenamųjų apartamentų ir 4 komercinių patalpų komplekso „Danės užutėkis“ plėtrą, o Kuršių Nerijoje pradėjo 40 naujų butų iš viso turėsiančius „Kopų vėtrungės“ namų projektą.

Pastatų priežiūra
Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 24,3 proc. iki 13,3 mln. litų, patirta 0,3 mln. litų nuostolių.

Žemės ūkis
Žemės ūkio sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 36,8 proc. „Litagros“ akcijų, „Invaldai“ uždirbo 7,2 mln. litų pelno. „Litagros“ 2012 metų apyvarta (pagal Verslo apskaitos standartus) išaugo 34,9 proc. iki 429,2 mln. litų, o grynasis pelnas siekė 20,3 mln. litų.
„Rekordinis grūdų derlius Lietuvoje ir padidėjusios verslo apimtys bei veiklos efektyvumas lėmė gerus „Litagros“ rezultatus“, - sakė D. Kaziūnas.

Informacinių technologijų infrastruktūros sektorius
Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso 80 proc. „BAIP grupės“ akcijų, per 2012 metus  patirta 1,1 mln. litų nuostolių. „BAIP grupės“ konsoliduota apyvarta siekė 40,2 mln. litų, arba 16,5 proc. daugiau nei 2011 metais (34,5 mln. litų).
„Metų pabaiga nebuvo tokia, kokios tikėjomės, todėl metų nepavyko baigti pelningai. Tačiau sėkmingai vykstanti įsigytos „Norway Registers Development“ grupės integracija bei plečiama veikla užsienio šalyse leidžia tikėtis pelningų 2013-ųjų“, - sakė D. Kaziūnas.

Kiti svarbūs dvylikos mėnesių ir pobalansiniai įvykiai
2013 m. vasario 13 d. „Invalda“ valdyba paskelbė bendrovės atskyrimo sąlygas bei nusprendė inicijuoti iki 10 proc. savo akcijų supirkimą.
Viešai paskelbtos atskyrimo sąlygos numato, kad nuo „Invaldos“ bus atskirta turto dalis, kurios pagrindu bus įsteigta nauja akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“. Jai teks 45,45 proc. „Invaldos“ turto, kurio balansinė vertė 2012 metų pabaigoje siekė 372,1 mln. litų, bei 45,45 proc. nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2012 m. 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- AB „Invalda“ 2012 m. 12 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2012 m. 12 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.