Vilnius, gegužės 31 d. AB „Invalda“ baigė veiklos atskyrimą - pradeda veikti bendrovės  „Invalda privatus kapitalas“ ir „Invalda LT“. Š.m. gegužės 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruota akcinė  bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, kuri įsteigta atskyrus dalį „Invaldos“ turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų. Taip pat pakeistas bendrovės „Invaldos“ pavadinimas į „Invalda LT“ ir sumažintas įstatinis kapitalas. „Invaldos privataus kapitalo“ ir „Invaldos LT“ įstatinis kapitalas yra, atitinkamai, 20,689 mln. litų ir 24,834 mln. litų.

Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, „Invaldos“ akcininkai netenka dalies bendrovės akcijų ir mainais įgyja „Invalda privataus kapitalo“ akcijų.

Didžiausi „Invaldos privataus kapitalo“ akcininkai yra Vytautas Bučas, Algirdas Bučas bei I.O.Mišeikienė, o „ Invaldos LT“ - Darius Šulnis, Alvydas Banys, Irena Ona Mišeikienė bei su jais susiję asmenys.

Prekyba „Invaldos“ akcijomis biržoje yra sustabdyta iki bendrovės reorganizavimo užbaigimo dienos.
„Invaldos privataus kapitalo“ akcijų kotiruoti biržoje nenumatoma.