Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda“ per 2012 metus uždirbo 24,7 mln. litų audituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 8,5 karto mažiau nei 2011-aisiais, kai pelnas siekė 209,0 mln. litų.

Patikslinus „Litagros“ veiklos rezultatus pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, po audito „Invaldos“ pelnas išaugo 1,4 mln. litų.

Kaip skelbta anksčiau, didžiausią „Invaldos“ istorijoje pelną 2011 metais lėmė „Sanito“ ir „Tiltra Group“ akcijų pardavimo sandoriai, o 2012 metais pelnas uždirbtas iš valdomų verslų.

„Invaldos“ valdyba akcininkų susirinkimą, kuriame bus tvirtinamos 2012 metų finansinės ataskaitos, šaukia balandžio 30 dieną. Dividendų ir tantjemų siūloma nemokėti. Savų akcijų supirkimui 2012-2013 metais skirta 102,6 mln. litų.