Lietuvos baldų gamybos įmonės AB „Vilniaus baldai“ 2015 metų pirmojo ketvirčio pardavimai siekė 16,5 mln. eurų – 8 proc. daugiau nei 2014 metais tuo pačiu laikotarpiu – 15,3 mln. eurų.

AB „Vilniaus baldai“ per pirmus tris 2015 metų mėnesius uždirbo 818 tūkst. eurų grynojo pelno, praėjusiais metais grynasis pelnas siekė 1,6 mln. eurų. Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 30proc. nuo 2,1 mln. eurų iki 1,5 mln. eurų.

2015 metų pirmąjį ketvirtį įmonės pelnas sumažėjo dėl pasikeitusio gaminių krepšelio. Įvedus naują sudėtingą bei technologijoms imlų vaikų kambario baldų gaminį, buvo tolygiai investuojama į papildomus gamybinius pajėgumus, kuriamos naujos darbo vietos todėl augo tiesioginės sąnaudos.

„Pirmąjį šių metų ketvirtį palyginus su praėjusiais metais mūsų gamybos apimtys augo 18 proc., didžioji dalis augimo pasiekta iš esmės atnaujintos antrosios gamyklos dėka. Tikimės, kad didėjantys gamybiniai pajėgumai leis daug geriau pasiruošti bei patenkinti mūsų pagrindinio kliento pardavimų poreikius, o taip pat padidinti įmonės pelningumą.” – sakė AB „Vilniaus baldai“ generalinis direktorius Rimantas Vaitkus.

AB "Vilniaus baldai" 2015 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – kovo mėn. pardavimai sudarė 16 508 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 15 325 tūkst. EUR.
AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – kovo mėn. grynasis pelnas siekė  818 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 589 tūkst. EUR.
Pelnas neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA) siekė 1 494 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 126 tūkst. EUR.

Pridedama:
1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2. 2015 metų trijų mėnesių neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.

Kontaktinis asmuo:
Finansų skyriaus vadovas
Jonas Krutinis
Tel. +370 5 2525700