2021-04-26

AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos 
už metus, pasibaigusius 2020 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

2020-05-06

AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

2019-05-06

AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

2018-06-22 AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
2017-04-28 AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2016 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
2016-04-29 AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2015 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
2015-04-30 AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2014 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.
2014-04-30

AB "Invalda privatus kapitalas"
Metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2013 metų gruodžio 31 dieną, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.