Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 19,9 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 7,1  karto mažiau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį, kai uždirbta 141,7 mln. litų.

„Praėjusių metų pelną padidino „Tiltra Group“ sukurtos vertės realizavimas, o šiemet didžioji dalis rezultato iš įmonių veiklos“, - sakė „Invaldos“ prezidentas Dalius Kaziūnas.
Pirmąjį pusmetį „Invalda“ savo akcijų supirkimui skyrė 59,6 mln. litų.

Baldų sektorius
Baldų sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 72 proc. vienos iš didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, pirmąjį pusmetį „Invaldai“ uždirbo 7,8 mln. litų pelno, arba 19  proc. mažiau nei 2011 metų sausį – birželį (9,6 mln. litų). 2012 metų pirmojo pusmečio „Vilniaus baldų“ pardavimai siekė 115,4 mln. litų – 0,5 proc. daugiau nei 2011 m. to paties laikotarpio (114,8 mln. litų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 15 proc. iki 15,4 mln. litų, o grynasis pelnas – 19 proc. iki 10,9 mln. litų. Tiek grynasis pelnas, tiek EBITDA sumažėjo dėl vienkartinių veiklos sąnaudų (2012 m. jos sudarė 3 mln. litų, 2011 m. – 0,8 mln. litų).
„Esame patenkinti įmonės generuojamais pinigų srautais bei demonstruojamais rezultatais. Tačiau konkurencija tarp baldų gamintojų išlieka aštri, o tai daro spaudimą maržoms“, - sakė D. Kaziūnas.
„Vilniaus baldai“ išmokėjo 39 mln. litų dividendų, iš kurių 28 mln. litų teko „Invaldai“.

Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamojo turto sektoriuje 2012 metų pirmąjį pusmetį patirta 0,3 mln. litų nuostolių (2011 metų sausį-birželį – 1,4 mln. litų). Pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu, nuomos pajamos išaugo 7 proc. iki 9 mln. litų, iš jų klientams priklausančio turto – 4 proc. iki 2,6 mln. litų.Bendrą sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad „Elniakampio namų“ projekte parduota butų už beveik 5,3 mln. litų. Bendri gyvenamojo būsto pardavimai sudarė daugiau nei 6,5 mln. litų.
„Nekilnojamojo turto rinkoje veikiame atsargiai – vystomi projektai nėra dideli“, - sakė D. Kaziūnas.
Pirmąjį šių metų pusmetį toliau investuota į žemės ūkio paskirties žemę – jos įsigyta už beveik 2 mln. litų.

Pastatų priežiūra
Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 36,4 proc. iki 6,0 mln. litų, patirta 0,2 mln. litų nuostolių. 
„Rezultatai yra prastesni nei įmonių potencialas dėl įmonių pertvarkymo ir su plėtra susijusių sąnaudų“, - sakė D. Kaziūnas.
Pirmąjį šių metų pusmetį „Inreal pastatų priežiūra“ pradėjo savarankiškai teikti valymo paslaugas – jau laimėti pirmieji konkursai.

Žemės ūkis
Žemės ūkio sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 36,8 proc. „Litagros” akcijų, „Invaldai“ uždirbo 3,6 mln. litų pelno.
„Šie metai Lietuvos žemės ūkiui yra geri – tai atsispindi ir „Litagros“ rezultatuose“, - sakė D. Kaziūnas.

Informacinių technologijų infrastruktūros sektorius
Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso 80 proc. „BAIP grupės“ akcijų, pirmąjį pusmetį „Invaldai“ teko 1,1 mln. litų nuostolių.
„Šis verslas pasižymi sezoniškumu – didžioji dalis pelno uždirbama metų pabaigoje. Manome, kad kartu su pernai įsigyta „Norway Registers Development“ grupe plėtojant ir tarptautinius projektus, bendras metų rezultatas bus geras“, - sakė D. Kaziūnas.

Geležinkelių ir kelių infrastruktūra
„Invaldai“ priklauso 12,5 proc. geležinkelių ir kelių infrastruktūros bendrovės „Trakcja – Tiltra“ akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Iš šių akcijų kainos pokyčio uždirbta 5,7 mln. litų pelno. Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į „Trakcja – Tiltra“ laikoma finansine, todėl „Invaldos“ ataskaitose atsispindi ne „Trakcja – Tiltra“ uždirbtas pelnas, o akcijų kainos pokyčio rezultatas.

Kiti svarbūs pusmečio ir pobalansiniai įvykiai
2012 metų rugpjūčio 6 dienų įregistruota nauja AB „Invalda“ įstatų redakcija. Įstatai buvo keičiami dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant bendrovės įsigytas savas akcijas. AB „Invalda“ įstatinis kapitalas sumažintas nuo 57.557.940 litų iki 51.802.146 litų, anuliuojant 5.755.794 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas.

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2012 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- AB „Invalda“ 2012 m. 6 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2012 m. 6 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.