Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 22,2 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 10,5 karto mažiau nei 2011 metų sausį-rugsėjį, kai pelnas siekė 232,8 mln. litų.

Praėjusių metų pelną išaugino „Sanito“ bei „Tiltra Group“ akcijų pardavimo sandoriai, tuo tarpu šiemet reikšmingų sandorių nebuvo”, - sakė „Invaldos“ prezidentas Dalius Kaziūnas. „Invalda“ savo akcijų supirkimui 2012 metais skyrė 59,6 mln. litų. Pasak D. Kaziūno, šiuo metu „Invaldos“ valdyba rengia įmonės atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo „Invaldos“ bus atskirta dalis turto, įsipareigojimų bei nuosavo kapitalo.

Baldų sektorius
Baldų sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 72 proc. didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės „Vilniaus baldai“ akcijų, per devynis mėnesius „Invaldai“ uždirbo 14,1 mln. litų neaudituoto pelno, arba 1 mln. litų mažiau nei 2011 metų sausį – rugsėjį (15,1 mln. litų). 
„Vilniaus baldų“ devynių mėnesių pardavimai, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu, sumažėjo 0,1 proc. iki 179,1 mln. litų, o grynasis pelnas sudarė 19,5 mln. litų (prieš metus – 20,9 mln. litų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sudarė 26,9 mln. litų (28,3 mln. litų). 
Eliminavus vienkartinių sąnaudų įtaką „Vilniaus baldų” pelningumas per šių metų devynis mėnesius sudarė 22,1 mln. litų ir 2,5 proc. viršijo 2011 metų to paties laikotarpio pelningumą (21,6 mln. litų).
„Esame patenkinti įmonės rezultatais ir veiklos efektyvumu. Šiemet lapkritį „Profiles International“ paskelbė, kad „Vilniaus baldai“ yra produktyviausia baldų ir medienos gaminių įmonė Baltijos šalyse“- sakė D. Kaziūnas.
Šiemet „Vilniaus baldai“ išmokėjo 39 mln. litų dividendų už 2011 metus, iš kurių 28 mln. litų teko „Invaldai“.

Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamojo turto sektoriuje per 2012 metų devynis mėnesius patirta 10 mln. litų nuostolių (2011 metų sausį – rugsėjį – 2,2 mln. litų). Nuostolius lėmė investicinio turto perkainavimas, sumažinęs nekilnojamojo turto vertę 9,2 mln. litų iki 230,1 mln. litų.
„Kartu su visa rinka brango žemės ūkio paskirties žemė, o neigiamus pokyčius lėmė mažiau likvidaus komercinės paskirties turto nuvertėjimas”, - sakė D. Kaziūnas.
Lapkritį paskelbta, kad „Invaldos” grupės bendrovė Klaipėdos senamiestyje atnaujino 20-ies gyvenamųjų apartamentų ir 4 komercinių patalpų komplekso „Danės užutėkis“ plėtrą, o Kuršių Nerijoje pradėjo 40 naujų butų iš viso turėsiančius „Kopų vėtrungės“ namų projektą.

Pastatų priežiūra
Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 33,3 proc. iki 9,6 mln. litų, patirta 0,2 mln. litų nuostolių.

Žemės ūkis
Žemės ūkio sektorius, kuriame „Invaldai“ priklauso 36,8 proc. „Litagros“ akcijų, „Invaldai“ uždirbo 7,5 mln. litų pelno. „Litagros“ devynių mėnesių apyvarta (pagal Verslo apskaitos standartus) išaugo 11,1 proc. iki 301,7 mln. litų, o grynasis pelnas siekė 18 mln. litų.
„Šie metai Lietuvos žemės ūkiui buvo geri – tai atsispindi ir „Litagros“ rezultatuose“, - teigė D. Kaziūnas.

Informacinių technologijų infrastruktūros sektorius
Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame „Invaldai“ priklauso 80 proc. „BAIP grupės“ akcijų, per devynis mėnesius „Invaldai“ teko 1,4 mln. litų nuostolių.
„Tikimės, kad metai bus užbaigti pelningai. Po „Norway Registers Development“ įsigijimo „BAIP grupė“ yra pasiruošusi sparčiam augimui ir dideliems tarptautiniams projektams 2013 metais“, - sakė D. Kaziūnas.

Geležinkelių ir kelių infrastruktūra
2012 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje „Invaldai“ priklausė 12,5 proc. geležinkelių ir kelių infrastruktūros bendrovės „Trakcja – Tiltra“ akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Iš šių akcijų kainos pokyčio uždirbta 5,8 mln. litų pelno. Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į „Trakcja – Tiltra“ laikoma finansine, todėl „Invaldos“ ataskaitose atsispindi ne „Trakcja – Tiltra“ uždirbtas pelnas, o akcijų kainos Varšuvos vertybinių popierių biržoje pokyčio rezultatas.
„Ketvirtąjį ketvirtį priėmėme sprendimą kiek sumažinti valdomą paketą, todėl po akcijų pardavimo per Varšuvos vertybinių popierių biržą „Invaldos“ dalis sumažėjo iki mažiau nei 10 proc.“, - komentavo D. Kaziūnas.

Pridedama:
neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2012 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
AB „Invalda“ 2012 m. 9 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
2012 m. 9 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.