2018 finansiniais metais (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

- 2017 m. gruodžio 20 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2018 m. balandžio 04 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

- 2018 m. birželio 27 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2018 m. spalio 24 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2018 m. lapkričio 20 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.   

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 2525700