Pateikiamos AB "Vilniaus baldai" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.    

Pridedama:    

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;    

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.


Priedai:
AB Vilniaus baldai konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2017 m., pasibaigusius 2017 m. rugpjucio 31 d.pdf 

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel +370 5 2525700