AB „Vilniaus baldai“ 2017 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 16 043 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 16 331 tūkst. EUR).

Grupės 2017 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 867 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 719 tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 350 tūkst. EUR, palyginus su 1 173 tūkst. EUR praėjusiais metais.

 
Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2017 m. tris menesius, pasibaigusius 2016 m. lapkricio 30 d.pdf

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 252 57 00